W Kościele katolickim uważają, że słychać diabelski rechot. Neopoganie nadciągają!

Neopogaństwo, nowoczesne pogaństwo – to zbiorcze określenie współczesnych systemów wierzeń, poglądów, zjawisk i ruchów religijnych lub parareligijnych, dążących do wytworzenia duchowości opozycyjnej wobec religii monoteistycznych.

W węższym znaczeniu neopogaństwo to usiłowanie wskrzeszenia dawnych religii (rekonstrukcjonizm), w szerszym – także tworzenie religii nowych poprzez eklektyczne łączenie elementów zaczerpniętych z różnych wierzeń czy wręcz konstruowanie wyznania od podstaw. W formie przymiotnika terminem tym określa się też powszechnie niektóre oficjalnie zarejestrowane i działające związki wyznaniowe (w tym część tzw. nowych ruchów religijnych).

Część znawców lub wyznawców tej grupy religii uważa termin „pogaństwo” i „neopogaństwo” za określenia deprecjonujące. Poganie etniczni, ale nie neopoganie powszechniej stosują (bez tego rodzaju nacechowania) termin rodzimowierstwo (jako ogólnie pojmowany system wierzeń etnicznych oraz religii bezpośrednio do nich nawiązujących). W przypadku większości pierwotnych wierzeń etnicznych za bardziej obiektywne z naukowego punktu widzenia uznane jest też użycie terminu określającego system wierzeń z przymiotnikiem określającym jego pochodzenie np. „politeizm”.

Terminem neopoganin określają się osoby nie będące wyznawcami dawnych wierzeń etnicznych oraz nie nawiązujące do nich wcale bądź jedynie w niewielkim stopniu.
Wikipedia

W Kościele katolickim uważają, że słychać diabelski rechot. Neopoganie nadciągają!

Większym zagrożeniem niż zjazdy pogan jest tzw. neopogaństwo, które rozprzestrzenia się w sposobie myślenia. Także katolików – pisze Fronda.

Neopoganie są wśród nas, może jesteś jednym z nich?

Wielu katolików darzy takim samym szacunkiem św. Antoniego i jakiś amulet np. w samochodzie. Wielu wznosi modły się do Matki Bożej a równocześnie chodzą do wróżki itd…

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz