Jeśli uważasz, że nie jesteś manipulowany, to znaczy że jesteś w rękach dobrych fachowców…

Wojna na Ukrainie wyniosła manipulację na kolejny, wyższy poziom.

Manipulacja – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.


Manipulacja ma dziś nieograniczone wprost możliwości prania mózgów… i jadą w to, bo ciemny lud to kupi.

Lwów jest Polski czy Ukraiński?

Lwów jest Polski czy Ukraiński? Czytając wpisy na portalach społecznościowych nieco się pogubiłem. Jedni pisali, że Polski drudzy, że Ukraiński.

Mówimy o polskości Lwowa nie tylko w czasie przeszłym – albowiem to jest rzeczą oczywistą i nie podlegającą dyskusji, chyba że jest się Ukraińcem.

To wystarczało aby skakać sobie do gardeł, i tak wygląda ta nadmuchana medialnie miłość polsko-ukraińska – „braterstwo”.

Koedukacyjne toalety. Czy zaczną powstawać w Polsce?

Neutralne płciowo koedukacyjne toalety to jeden z najważniejszych postulatów gender promowanych przez współczesną lewicę. W założeniu chodzi o to, żeby osoby transpłciowe nie musiały się zastanawiać z których mają korzystać i nie padały ofiarą dyskryminacji przy korzystaniu z tych, które nie odpowiadają ich płci biologicznej.

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, gdzie funkcjonują koedukacyjne toalety. Podobne rozwiązania wprowadziły już u siebie inne kraje. Czy też pojawią się w Polsce?

Postanowienia noworoczne, każdy jakieś ma, bo rosnące ceny wpływają dotkliwie na sytuację finansową…

Możemy się spodziewać, że w 2022 r. średnioroczny wzrost cen żywności będzie wyraźnie wyższy niż ten obserwowany w 2021 r.

Stanie się tak za sprawą cen surowców rolnych na rynkach światowych, które z dużą dozą prawdopodobieństwa pozostaną na wysokich poziomach, szczególnie w I połowie roku.

W dodatku zdecydowanie wyższe, niż przed rokiem, ceny nawozów będą wywierały presję na producentów zbóż, warzyw czy owoców, którzy za swoje produkty będą oczekiwać cen, które pozwolą im pokryć rosnące koszty.

Postanowienia noworoczne rysują się wyraźnie – oszczędzać na wszystkim, bo lepiej to już było… i zostały postanowione za nas i bez nas.

Jan Paweł II jest odpowiedzialny za awansowanie oskarżonego o pedofilię kardynała…

Watykan przyznaje, że papież Jan Paweł II jest odpowiedzialny za awansowanie oskarżonego o pedofilię kardynała, Theodore’a McCarricka.

O to, by, nie zwracać uwagi na ciążące na nim zarzuty dotyczące molestowania nieletnich, miał namawiać Jana Pawła II jego ówczesny sekretarz, dziś kardynał Stanisław Dziwisz.

Nie taki święty ten nasz święty… Sytuacja jest patowa….

Zakaz palenia papierosów na prywatnych balkonach bloków mieszkalnych oraz na tarasach czy loggiach.

W piątek 1 stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać zakaz palenia papierosów na prywatnych balkonach bloków mieszkalnych oraz na tarasach czy loggiach, jeśli sprzeciwi się temu choć jeden z sąsiadów.

Policja zaapelowała o informowanie o palących sąsiadach. Wysokość kary za palenie na balkonach wyniesie od 30 do 60 euro.

Zakaz palenia na balkonach nie jest na Litwie nowym pomysłem. Od 2014 roku litewski parlament kilkakrotnie rozpatrywał ten projekt i odrzucał go ze względu na to, że jest praktycznie niewykonalny. Zwolennicy zakazu ponawiali jednak apele, argumentując, że przez sąsiadów ludzie są narażeni na bierne palenie.
media

To na Litwie, a czy bylibyście skłonni poprzeć taki zakaz w Polsce? Ja jestem na Tak.

Epidemia w Polsce: Drugi lockdown, obywatele ignorują ostrzeżenia i dalej protestują…. Czy tak wkrótce będzie?

Drugi lockdown, rząd wprowadza kolejne obostrzenia. W sklepach kupić można jedynie niezbędne produkty.

Już wcześniej ograniczono działalność wielu branż, teraz zakaz obejmuje wszystko, co nie jest niezbędne do życia i funkcjonowania.

Z domów można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza lub w ważnych sprawach rodzinnych, jak pomoc osobom niesamodzielnym lub na mocy nakazów sądowych i administracyjnych. Wyjątek stanowi godzinne wyjście „rekreacyjne” – z domu można wyjść tylko na godzinę, a od miejsca zamieszkania można oddalić się jedynie na kilometr.

Należy nosić ze sobą certyfikat usprawiedliwiający wyjście z domu, zawierający szczegółowe dane osobowe, określony cel wyjścia i godzinę.

Władze nie wykluczają wprowadzania kolejnych obostrzeń.

Władze nie zamierzają więc luzować obostrzeń dopóki nie uda się zapanować nad pandemią.

– Jest nie do zniesienia dla tych, którzy szanują zasady obserwować ludzi, którzy je lekceważą – oświadczył rzecznik rządu. Panuje nastawienie: będzie co ma być. Musimy podjąć wszystkie kroki niezbędne do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 – dodał.

Kwestia wprowadzenia godziny policyjnej ma być omawiana przez prezydenta oraz członków rządu…

Niektórzy mieszkańcy skarżą się, że ich sąsiedzi nadal organizują domowe przyjęcia, a rodzice organizują wspólne zabawy dla swoich dzieci i ich kolegów oraz koleżanek.

To na razie scenariusz francuski, jednak jestem pewien, że zostanie wprowadzony i w Polsce.

Co zrobi rząd gdy obywatele okażą się krnąbrni? Nie ustaną protesty kobiet, do nich dołączą protestujący w obronie swoich miejsc pracy itd. Rząd nie da rady wszystkich oskarżyć i pozamykać. Jak zatem będzie?

Samochody elektryczne jako narzędzie ratowania świata to największa mistyfikacja naszych czasów.

Badania pokazują, że pojazdy elektryczne nie tylko nie zmniejszą emisji CO2 w Europie, ale nie będą tego robić w najbliższych latach. To dlatego, że wzrost popularności pojazdów elektrycznych w ogóle nie przekłada się na redukcję emisji CO2. Jak to możliwe?

Pojazdy elektryczne mają znacznie wyższą emisję CO2 niż samochody z silnikami diesla. Wynika to ogromnej ilości energii wykorzystywanej do wydobywania i przetwarzania litu, kobaltu i manganu, kluczowych surowców potrzebnych do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Naukowcy skrytykowali prawodawstwo UE, które uznaje elektryki za samochody o zerowej emisji. Nazwali to wprost oszustwem, ponieważ samochody elektryczne, kiedy weźmie się pod uwagę wszystkie czynniki, emitują więcej CO2 niż diesle. Dalej naukowcy napisali, że norma UE, określona na 59 gramów CO2 na kilometr do 2030 r. jest technicznie nierealistyczna.

Do wspomnianych problemów dochodzi także prąd z „brudnych” elektrowni. Tylko prąd wytwarzany w elektrowniach atomowych jest rzeczywiście czysty. Naukowcy stwierdzili, że do redukcji emisji CO2 jest chodzi o motoryzację przyczynić się może przejście na samochody napędzane wodorem lub metanem.
https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10212447/ekolodzy-w-szoku-elektryki-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-diesle.html

Jaki ma sens ponoszenia wysokich kosztów przez społeczeństwa dla „ratowania planety”, jak wszystko to mistyfikacja?

Ideologia LGBT w wyborach prezydenckich 2020 stała się głównym, obok osoby Rafała Trzaskowskiego, straszakiem na wyborców.

Na początku były „Zamieszki na Stonewall” – seria spontanicznych, gwałtownych demonstracji członków społeczności LGBT przeciwko nalotowi policji, który miał miejsce we wczesnych godzinach porannych 28 czerwca 1969 roku w Stonewall Inn w dzielnicy Greenwich Village na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Są one powszechnie uważane za najważniejsze wydarzenie dla społeczności LGBT i katalizator ruchu na rzecz praw osób LGBT.

Tuż po tym wydarzeniu powstał m.in. Gay Liberation Front, którego strony archiwalne podsumowują genezę Gay Liberation w ten sposób:

„Przed Stonewall byliśmy określani przez religie jako grzesznicy, przez prawo jako kryminaliści, przez medycynę jako chorzy. Dopiero przez zapoczątkowanie gejowskiego ruchu wyzwolenia udało się nam połączyć, samookreślić i stworzyć opozycję wobec tych instytucji, które prześladowały nas przez wieki.”

W latach następnych powstał cały szereg najróżniejszych organizacji reprezentatywnych dla społeczności LGBT. Są wśród nich czysto profesjonalne, zrzeszające osoby o podobnym zawodzie (np. lekarze LGBT), stowarzyszenia oparte na zainteresowaniach i hobby (np. Medialny Program Sportowy LGBT) i aktywne na arenie politycznej (np. ogólnoamerykańska Federacja Równości (Equality Federation) czy Human Rights Campaign będąca największą grupą interesu oraz political action committee osób LGBT w Stanach Zjednoczonych. (Political action committee (PAC) – zorganizowana grupa aktywnie wpływająca na wybory kandydatów do ciał przedstawicielskich w Stanach Zjednoczonych, której celem jest wspieranie tych kandydatów, którzy głoszą realizację celów zgodnych z zamierzeniami grupy lub zwalczania tych, którzy sprzeciwiają się tym celom. W odróżnieniu od zwykłych komitetów wyborczych, PAC nie są nastawione na popieranie pojedynczych kandydatów, lecz na forsowanie swoich interesów poprzez wspieranie lub zwalczanie wielu kandydatów).

Jednym z najczęściej używanych argumentów dowodzących normalności homoseksualizmu jest fakt wykreślenia go ze spisu chorób w 1973 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, a w konsekwencji 17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń.

Faktem jest, że w korespondencyjnym głosowaniu z roku 1974 członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (APA) przegłosowali – niewielkim marginesem głosów – usunięcie homoseksualizmu ze swego katalogu zaburzeń psychicznych. Głosowanie poprzedzone było szalonym, a czasem brutalnym lobbingiem: spotkania stowarzyszenia były szturmowane przez aktywistów Gay Lib.

Społeczność LGBT jest krytykowana przez środowiska konserwatywne z powodu dążenia części z jej przedstawicieli do wprowadzenia związków małżeńskich osób tej samej płci, związków partnerskich i zrównania w Kodeksie karnym nawoływania do nienawiści ze względu na orientację pozostałymi przesłankami (m.in.: religia,narodowość). Dążenie do powyższych zmian w prawie i przekonywanie społeczeństwa do poparcia tych postulatów jest określane mianem „rewolucji społeczno-kulturowej” i jest postrzegane jako zagrożenie, szczególnie przez kręgi blisko związane z kościołem katolickim.

Przedstawiciele społeczności LGBT w odpowiedzi wskazują, że zarzuty że chcą oni narzucić wszystkim swój światopogląd są oderwane od celów i haseł głoszonych przez organizacje walczące na rzecz praw osób LGBT a publicyści związani z Kościołem katolickim przypisują organizacjom LGBT ukryte cele i złą wolę.

Istotną częścią życia społeczności LGBT jest organizowanie się w grupy, związki i stowarzyszenia o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W początkowej fazie organizowania się społeczności LGBT były to organizacje o wyraźnym charakterze protestu politycznego wobec opresji organów państwowych i ogólnej niechęci społeczeństwa heteronormatywnego wobec nowopojawiającego się partnera społeczno-politycznego w dyskursie politycznym i kulturowym.
Wikipedia

To tyle w telegraficznym skrócie o LGBT i każdy musi sobie sam wyrobić o tym ruchu zdanie a nie łykać jak pelikan wszystko co wypłynie z telewizji. Czy istnieje ideologia LGBT? Jeżeli ideologia LGBT naprawdę istnieje, to nie różni się niczym istotnym od innych ideologii, wystarczy poczytać i porównać.

Niegodnym jest natomiast twierdzić, że ludzie o orientacji LGBT nie są równi ludziom „normalnym”, takie słowa dyskwalifikują mówiącego jako polityka, dziennikarza, czy „normalnego” człowieka.