Pucz sędziowski w Polsce inspirowany przez wrogie rządowi ośrodki zagraniczne. Sędziokracja czy demokracja?

Trzy izby Sądu Najwyższego stwierdziły w uchwale wydanej w czwartek 23 stycznia późnym popołudniem, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie.

Ministerstwo sprawiedliwości w wydanym komunikacie uznaje przyjętą uchwałę Sądu Najwyższego za nieważną z mocy prawa. Została wydana z rażącym naruszeniem prawa… – podkreśla resort sprawiedliwości w komunikacie.

Sejm w czwartek 23 stycznia wieczorem ponownie zagłosował za zmianami w sądownictwie. Ustawa reformująca (dyscyplinująca) wymiar sprawiedliwości (sędziów) trafi teraz do podpisu prezydenta.

W imieniu jakiego państwa wypowiedział się Sąd Najwyższy? Kto stoi za puczem sędziów nie jest tajemnicą, wystarczy prześledzić cele ostatnich podróży czołowych działaczy tej kasty.

Pucz nie może wiecznie trwać i rząd albo znajdzie radykalne rozwiązanie, albo polegnie. Czekają nas nowe wybory parlamentarne?

Wolne sądy czyli jakie?


Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa wolne to: fajrant, luz, laba, brak zajęć, odpoczynek, wypoczynek, czas wolny, urlop, wczasy, letnisko, wakacyjna przygoda, wakacje, orlab, wolny czas, ferie, wytchnienie, wolna chwila, relaks, czas niezagospodarowany, przerwa w nauce, … . O co ,kur’wa, w tym chodzi?

Znudziło ich teoretyczne prawo, wzięli się za praktyczne bezprawie.

Wszyscy zostańmy sędziami. Nie będzie nam kasta pluć w twarz…. Patointeligencja.

Zmienimy czas na zimowy w noc z soboty na niedzielę 27 października – z godziny 3:00 na 2:00.

Oznacza to, że będziemy spali dłużej.

Niestety nie będzie to ostatni raz, kiedy przestawimy zegarki.

Ostatnia zmiana czasu ma nastąpić w marcu 2021 roku dla państw, które zdecydują się pozostać przy czasie letnim lub w październiku 2021 roku dla państw, które chcą zatrzymać czas zimowy.

Rekordowe kwoty z budżetu państwa dla partii…

Na konta ugrupowań, które weszły do parlamentu, wpłyną rekordowe kwoty z budżetu państwa. Wszystko dzięki rekordowej frekwencji – 61,1 proc.

No i co, nakarmiliście wieprze i czujecie zadowolenie? A trzeba było z dupami w domu zostać.

Złoto dla zuchwałych…

Teraz do was dotarło dlaczego ponad podziałami tak mocno agitowano za waszą obecnością na wyborach, nawet jakbyście oddali głos nieważny?

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość w wyborach 2019 do Sejmu i poniosło porażkę w wyborach do Senatu.

Według oficjalnych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą:

Prawo i Sprawiedliwość – 235 posłów.

Koalicja Obywatelska – 134 posłów.

Lewica – 49 posłów.

Polskie Stronnictwo Ludowe – 30 posłów.

Konfederacja – 11 posłów.

Mniejszość Niemiecka – 1 posła.

W wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – 27,40 proc., SLD – 12,56 proc., PSL – 8,55 proc., a Konfederacja – 6,81 proc – podała w poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza.

Na PiS zagłosowało 8 051 935 osób, czyli 43,59 proc. Z kolei na Koalicję Obywatelską oddano 5 060 355 głosów, co stanowi 27,40 proc. Komitet wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Lewicą Razem zdobył 2 319 946 głosów, czyli 12,56 proc. Na komitet wyborczy PSL oddano 1 578 523 głosy, co stanowi 8,55 proc. Piąte miejsce zajęła Konfederacja, na którą oddano 1 256 953 głosy, co daje im wynik 6,81 proc.

Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74 proc.

Wybory do Sejmu pokazały, że przeciwnicy są mocno okopani i wiele nie zmieniło się po 4 latach.

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w Senacie większość będzie miała opozycja.
Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 43 mandaty senackie, PSL – 3 mandaty, a SLD – 2 mandaty. 3 mandaty przypadły kandydatom sympatyzującym z opozycją, ale startującym z własnych komitetów.

Kandydaci z list PiS zdobyli 48 mandatów na 100 możliwych. Jeden mandat przypadł Lidii Staroń, która nie miała konkurenta z PiS.

Otwartym pozostaje pytanie, czy PiS uda się wyrwać opozycji 2 senatorów i uzyskać większość?

PiS zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki Exit poll Ipsos:
PiS – 43,6 proc.
Koalicja Europejska – 27,4 proc.
Lewica – 11,9 proc.
PSL-Koalicja Polska – 9,6 proc.
Konfederacja – 6,4 proc.

Pracownia IPSOS, która przeprowadza badanie exit poll dla wszystkich stacji telewizyjnych, przedstawia następujący możliwy rozkład głosów w Sejmie:
Prawo i Sprawiedliwość – 239 mandatów
Koalicja Obywatelska – 130 mandatów
SLD – 43 mandaty PSL – 34 mandaty
Konfederacja – 13 mandatów

Większość zwykła w Sejmie wynosi 231 mandatów.

PiS ma zapewnioną samodzielną większość.

Jest umowa, będą kopać kanał przez Mierzeję Wiślaną.

Umowa na wykonanie przekopu Mierzei Wiślanej została podpisana. Za budowę kanału żeglugowego odpowiada polsko-belgijskie konsorcjum NDI i Besix. Cena za wykonanie prac wynosi 992 miliony 270 tysięcy 523 złote.

W ramach podpisanej dziś umowy, konsorcjum wykona port osłonowych od strony Zatoki Gdańskiej, sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym oraz główną część inwestycji, czyli przekop z kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną.

Kanał ma mieć długość około 1 km i głębokość 5 metrów. Jego konstrukcja ma umożliwić wpływanie do portu jednostkom o maksymalnym zanurzeniu nieprzekraczającym 4 m. Maksymalna długość statków, które będą mogły z niego korzystać to 100 metrów, a szerokość 20 m.

Budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Przekop Mierzei Wiślanej ma być gotowy w 2022 roku.
media

Podobno inwestycja nic nie będzie kosztować, bo zapłaci się za nią wykopanym bursztynem, którego podobno jest tam mnóstwo, i jeszcze zostanie na waciki… Będzie dobrze, będą państwo zadowoleni.

Samorządy będą musiały przygotować nowe programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych dotyczących walki ze smogiem.

Szef resortu środowiska przesłał do Ministerstwa Zdrowia pismo dotyczące propozycji nowych, ostrzejszych przepisów dotyczących alarmowania o wysokich zanieczyszczeniach w powietrzu.

Zgodnie z tą propozycją, alarm smogowy miałby być ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10, poziom informowania miałby wynieść 100 mikrogramów.

W odpowiedzi na propozycję Ministerstwo Zdrowia zgadza się na nowe poziomy informowania i alarmowania o smogu.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem ochrony środowiska, samorządy będą musiały przygotować nowe programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych dotyczących walki ze smogiem, które będą przekazane do Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania, zarząd województwa w ciągu 12 miesięcy od otrzymania informacji tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będzie musiał opracować i przedstawić do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast projekt uchwały ws. planów działań krótkoterminowych.

Plan będzie musiał zawierać listę doraźnych działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia zagrożenia smogowego jeżeli ono wystąpi. Chodzi np. o wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensyfikacji kontroli palenisk domowych, ograniczeniu ruchu samochodowego na obszarach gdzie przekroczone są poziomy alarmowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. Poziom informowania to 200 mikrogramów. Krajowe normy są najwyższymi w Unii Europejskiej.

Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.
media

Co to jest smog? Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 36 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce.

Pozytywny aspekt reformy oświaty – podwójny rocznik wypycha katechezę ze szkół.

Tłok w szkołach spowodowany reformą edukacji i późniejsze godziny zakończenia lekcji m.in. w klasach z podwójnego rocznika powodują, że coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii. Zdarzają się już klasy, w których nie chodzi na nią ani jeden uczeń – donoszą media.

Zdarzały się takie sytuacje, że uczniowie rezygnowali z religii, ale z tak dużą skalą spotykamy się po raz pierwszy w tym roku. Nigdy dotąd nie dotyczyło to całych klas – pisze jeden z dyrektorów na forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
media

Chyba nigdy lekcje religii na początku i końcu lekcji nie cieszyły się pełną frekwencją, reforma jedynie mogła przyśpieszyć erozję systemu indoktrynacji zwanego katechezą. Co z tego wyniknie? Kościół pośrednio stanowi dziś prawo w Polsce i nie tak łatwo będzie wyprowadzić lekcje religii ze szkół.