Unia Europejska chce, by w nowym dowodzie osobistym w rubryce „płeć” oprócz mężczyzny lub kobiety do wyboru była trzecia płeć „X”.

Polski rząd stoi na stanowisku, że nie będzie realizował zapisu z unijnego rozporządzenia o uwzględnieniu trzeciej płci „X”.

Istotą i celem unijnego rozporządzenia jest poprawa zabezpieczeń dowodów osobistych i unormowanie kwestii organizacyjno-technicznych, a nie rewolucja światopoglądowa. Co do oznaczenia płci, w polskim systemie prawnym funkcjonują kobieta i mężczyzna. Dlatego w dowodach są i będą te dwie płcie. Unia nie może nam nakazać wprowadzenia czegoś, co godzi w polski porządek prawny – deklaruje wiceszef MSWiA. Zwraca też uwagę, że kwestia ta ujęta jest w części „nienormatywnej” rozporządzenia (w uzasadnieniu).

Kłopot w tym – jak twierdzi część rozmówców – że rozporządzenie unijne państwa członkowskie co do zasady muszą stosować wprost. Pytanie, czy stanowisko polskiego rządu podzieli Bruksela. Jeśli nie, może nas czekać zarzut o naruszenie prawa unijnego. Według prawników sprawa nie jest jednoznaczna.
media

Czuję się Marsjaninem. Jestem Marsjaninem! I co z tego, że się urodziłem na Ziemi?! Nie ogarniam idei tej trzeciej płci…, nie jestem też pewien czy kulturowo jesteśmy na to gotowi. Żyjemy jednak w innym świecie od kultur azjatyckich.

Trzecia płeć, określana urzędowo jako X, nie ma nic wspólnego z biologicznym określeniem płci chromosomowej i anatomicznej człowieka. To stan identyfikacji osobistej lub identyfikacji dokonywanej przez społeczeństwo i wiąże się z pojęciem tożsamości płciowej danej osoby, a także jej rolą w całym społeczeństwie.

Przynależność do jeden z dwóch płci jest naturalna – zarówno bycie kobietą, jak i bycie mężczyzną nie zależy od osobistych decyzji.

Jesteś za, czy jesteś przeciw, wprowadzeniu trzeciej płci w Polsce?

Episkopat Polski: Technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi sprzeciw. Katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi preparatami.

W środę 14 kwietnia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacji stanowiska przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.

„W produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów…”

„Korzysta się z nich w procesie namnażania tzw. składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego zjadliwości adenowirusa. Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny” – stwierdził w dokumencie ws. szczepionek, dodając, że „katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi preparatami”.

„Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki – stwierdził bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.
media

A wiec tak, prawdziwi katolicy (prawdziwi Polacy) unikają szczepienia, lub czekają na jedynie słuszne szczepionki, zatwierdzone przez Episkopat Polski. No i fajnie, teraz będzie można zobaczyć kto jest kto… Po czynach ich poznacie….

Uważacie, że to śmieszne, czy może tragiczne?

Mój Śląsk mój Hajmat. Policzmy się na spisie powszechnym 2021.

1 kwietnia 2021 r. ma rozpocząć się narodowy spis powszechny. To obowiązek dla wszystkich osób, które przebywają na terytorium Polski.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny ma rozpocząć się 1 kwietnia i być przeprowadzony metodą „samospisu internetowego”, czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji, będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

„Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej” – czytamy na stronie GUS.

Kara grzywny może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może dojść nawet do 5 tys. zł.

Jesteś Ślązakiem, Ślązaczką? Śląska tożsamość jest dla Ciebie ważna? Pamiętaj, masz prawo zadeklarować narodowość śląską w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ślązacy od lat walczą o uznanie swojej tożsamości. 146 tysięcy podpisów pod wnioskiem w sprawie uznania nas za grupę etniczną zostało zostało przemielonych w niszczarkach Sejmu RP. Mimo to działamy dalej, by państwo w końcu wsparło naszą kulturę i język.

Spis Powszechny to najlepsza okazja by pokazać, że na Śląsku byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Pokazujemy krok po kroku jak skutecznie oznaczyć narodowość śląską w internetowym kwestionariuszu. Chcesz mieć pewność, że zrobisz to poprawnie? Skorzystaj z naszej instrukcji – https://spis-powszechny.pl/jak-zadeklarowac-narodowosc-slaska-2/

Mój Śląsk mój Hajmat, zacznijmy o niego dbać. Policzmy się na spisie…

Jest harmonogram szczepień przeciwko COVID-19. Łatwo nie będzie.

W piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie.

Tego samego dnia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, który będzie umieszczony na stronie www.gov.pl/szczepimysie.

22 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia.

25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. To szczepienie rozpocznie się w 5994 punktach.

Reszta będzie czekać, aż z Unii Europejskiej spłynie więcej szczepionek, wtedy będzie można szczepić 3,6 mln osób miesięcznie.
media

Jak do tej pory liczyliście na szczęście, to to był właściwy kierunek i dalej się go trzymajcie, bo trochę to jeszcze trochę to covidowe szaleństwo potrwa. Jedno dalej pozostaje niezmienne – wszyscy umrzemy…

Kopacz: szczepionek nie będzie, biorę odpowiedzialność…

Tak było w 2009 r. za ogólnie nielubianej minister Kopacz… „decyzję o zakupie szczepionek musi poprzedzić wiedza o wynikach badań klinicznych nad skutkami ich przyjmowania. Jej zdaniem firmy farmaceutyczne, nie dopuszczając szczepionek na wolny rynek, nie biorą jednocześnie na siebie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo”.

„Od dłuższego czasu jestem pod olbrzymią presją nacisków tych, którzy mnie zmuszają do pewnych decyzji i postępowań, a jednocześnie mówią: zrób tak jak każemy, a odpowiedzialność spada na ciebie. Chcę się zachować bardzo odpowiedzialnie, czyli biorąc odpowiedzialność, i nie zmieniam swojej strategii. Jestem nieczuła na te wszystkie próby nacisku – oświadczyła minister w Brukseli, gdzie uczestniczyła w posiedzeniu Rady UE.”
https://wiadomosci.wp.pl/kopacz-szczepionek-nie-bedzie-biore-odpowiedzialnosc-6036291368080513a

Dziś nikt z polityków nie ma oporów aby szczepić ludzi czymś za co producenci nie biorą odpowiedzialności. Kiedyś było źle, to jak jest teraz?

Instytut Statystki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badań dotyczących niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) za rok 2019.

Wynika z nich, że w 2019 roku w mszach św. uczestniczyło 36,9% wiernych, a 16,7% przystępowało do komunii. Na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów. Badanie przeprowadzono jesienią 2019 r. we wszystkich parafiach na terenie całej Polski.

Badania pokazują, że na obecnym etapie historii, katolicyzm w Polsce doszedł do granic swojego rozwoju instytucjonalnego. Osoby zaangażowane stanowią w Polsce ok. 8% wiernych.

W Kościele katolickim mamy do czynienia z kilkoma grupami wiernych począwszy od osób mocno zaangażowanych, poprzez uczęszczających w miarę regularnie na niedzielne msze św., osoby sporadycznie przychodzące na eucharystię, ale uznające się za wierzące i praktykujące, których łączny udział przekracza nawet 50 proc., w końcu osoby deklarujące wartości chrześcijańskie, ale pozostające praktycznie poza Kościołem, aż po osoby niewierzące i nawet czynnie atakujące.

Skandale pedofilskie nie wpłynęły znacząco na osoby praktykujące i mocniej zaangażowane w życie Kościoła, oddziałują natomiast na grupę, która ma z Kościołem luźniejsze więzi, która jest gdzieś na jego obrzeżach, a niekiedy nawet poza Kościołem.
media

Rok 2020 będzie pod względem spadku religijności jeszcze gorszy, nałożą się na to kolejne skandale pedofilskie, postawa hierarchów i obostrzenia związane z pandemią. Może się okazać, że Kościół katolicki w Polsce jest w stanie zapaści.

Rozpoczęło się ogólnokrajowe pranie mózgów, które ma nas przekonać do cudowności covidowej szczepionki i braku życia bez niej.

Rząd zaplanował zaszczepić 80% obywateli, a co zaplanowali obywatele?

Z najnowszych badań CBOS wynika, że więcej niż co trzeci badany (36%) zaszczepiłby się przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka przeciw tej chorobie, a prawie połowa nie wyraża takiego zamiaru (47%, w tym 27% w sposób zdecydowany). 17% ankietowanych nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania na ten temat.

Główną przyczyną niechęci do zaszczepienia się przeciw COVID-19 jest obawa związana z potencjalnymi skutkami ubocznymi, jakie może wywołać nowa szczepionka (69%). Rzadziej wymieniano obawy związane z brakiem skuteczności szczepionki (25%).
media

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego który zakazuje aborcji i wyprowadził kobiety na ulicę, wielu młodych odchodzi z Kościoła katolickiego.

Prymas abp Wojciech Polak pytany o odchodzenie teraz z Kościoła, coraz częstsze wśród młodych, zwrócił się do tych, którzy myślą o takim kroku: „Nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji, tego, co się dzieje, pod wpływem rozgoryczenia czy gniewu. Poczekajcie. Zastanówcie się”.

Kiedy czytasz taką wypowiedz, to wiedz, że coś się dzieje.

Kobiety nie odpuszczają i idą na Warszawę. To jest wojna…

W piątek 30 października protest kobiet w Warszawie. Największy ze wszystkich. Strach zagląda Kaczyńskiemu w oczy… Idą po niego…


Plac Zamkowy, kancelaria premiera i Plac Zawiszy nieopodal siedziby PiS – z tych trzech lokalizacji w piątkowe popołudnie mają ruszyć marsze protestujących przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

30 października 2020 – Prezydent RP, Naczelny Wódz, członkowie rządu i prominentni politycy partii rządzącej uciekli do Węgier, gdzie zostali internowani. Zbieżność faktów jest tu zupełnie przypadkowa, ale historia lubi się powtarzać…

W związku z protestami kobiet w całym kraju, pierwszy sekretarz KC PiS wzywa do wojny domowej…

22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z konstytucją art. ustawy z 1993 r., która zakazuje aborcji. Osoby które sprzeciwiają się wyrokowi TK protestowały i protestują w całym kraju.

Po ogłoszeniu wyroku przez TK rozpoczęły się protesty w całej Polsce, organizowane m.in. przez „Strajk kobiet”. Manifestujący przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego protestowali m.in. pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu miast w Polsce. Od niedzieli 25 października odbywają się także liczne protesty przed kościołami i w kościołach w całej Polsce.

Pierwszy sekretarz KC PiS 27 października wystosował odezwę do Narodu. Brakowało tylko informacji o ukonstytuowaniu się Katolickiej Rady Ocalenia Narodowego, ale oglądajcie jutrzejsze „Pytanie na śniadanie”, bo Kaczyński może się pojawić zamiast Kamela.

Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo – powiedział Kaczyński.

Dokonywany są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski w tej skali całkowicie nowe. Wydarzenie fatalne, bo Kościół może być różnie oceniany, można być wierzącym lub niewierzącym człowiekiem – Polska zapewnia całkowitą tolerancję religijną, ale ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez Kościół, to jedyny system moralny w Polsce powszechnie znany – powiedział Kaczyński.

Wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać. Musimy też pamiętać, że mamy całkowitą racje – jeśli chodzi o kwestie prawne. Tego wyroku nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji – powiedział prezes PiS.

Żandarmeria Wojskowa, wspierając Policję, będzie miała uprawnienia policjantów i będzie mogła interweniować wobec wszystkich osób – poinformował rzecznik ŻW ppłk Artur Karpienko.

Przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal przydzielił szefom okręgowym FM zadanie obrony miejsc świętych dla milionów Polaków; kościoły muszą pozostać miejscem bezpiecznym.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaapelował do członków i sympatyków we wtorek o „obronę kościołów”.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformowali we wtorek, że jego prezes Robert Bąkiewicz założył dzień wcześniej „nową organizację samoobrony chrześcijan – Straż Narodową”, która będzie „bronić kościołów”.
media

Czołgi na ulice, ZOMO, ORMO – przerabialiśmy już tą lekcję. Wypierdalaj dziadu.