– Jahwe – zwrócili się razu pewnego Żydzi do Wszechmogącego – już tak długo jesteśmy narodem wybranym, nie dałoby się wybrać teraz zamiast nas kogoś innego?
– A kogo byście proponowali w zamian?
– No kogoś, kogo Panu nie żal.

I Pan wybrał Polaków…..