ONZ do wszystkich krajów świata rozesłało ankietę: „proszę uczciwie odpowiedzieć na pytanie, jak pani/pana zdaniem należy rozwiązać problem niedostatku żywności w wielu regionach świata”. 

Ankieta okazała się totalną porażką, ponieważ: 
1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest żywność. 
2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, co to jest uczciwość. 
3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, co to jest niedostatek. 
4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest własne zdanie. 
5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, co to jest rozwiązanie problemu. 
6. W Ameryce Południowej nikt nie wiedział co znaczy proszę. 
7. W Ameryce Północnej nikt nie wiedział, ze są jakieś inne kraje na świecie.

– Dlaczego muszę płacić abonament RTV? 
– Bo słucha pan radia, ogląda telewizję publiczną… 
– Nie. Nie słucham radia, nie oglądam TVP. 
– Na ale ma pan urządzenie, dzięki któremu mógłby pan oglądać. Trzeba więc płacić. 
– W takim razie dacie mi 500+? 
– A ma pan dzieci? 
– Nie, ale mam urządzenie, dzięki któremu mógłbym mieć.