Życie i zdrowie ludzi jest wartością najwyższą, tych wartości pod żadnym pozorem lekceważyć nie można. Argumenty patriotyczne i ekonomiczne nie mogą nigdy stanowić przeciwwagi dla zdrowia i życia ludzkiego.

Korelacja dyskursywna objawiająca się ekspresją dźwiękową, będąca spontanicznym aktem walki z entropią, częstokroć bywa zalążkiem nowej myśli, którą można zrekonstruować, mimo iż nie była ona obecna, przy konstruowaniu zdania, które go wykreowało.