Badania włoskich naukowców dowodzą, że 100% wypadków drogowych powodują kobiety. W 60% sytuacji prowadzą auto, w pozostałych 40% przechodzą wzdłuż drogi w krótkich spódniczkach.