Jak trwoga to i nawet aborcja w Watykanie jest do przełknięcia. Szczepionki z abortowanych płodów są OK.

W związku z tym, że w różnych krajach są już dostępne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, watykańska Kongregacja Nauki Wiary udzieliła wskazówek w tej kwestii w „Nocie Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19” z 21.12.2020 roku – poinformowało w poniedziałek 21 grudnia biuro prasowe Episkopatu Polski.

Kongregacja w wydanym dokumencie odnosi się do moralnych aspektów stosowania szczepionek przeciwko Covid-19, które opracowano na podstawie linii komórkowych z tkanek pobranych z płodów abortowanych.

Kongregacja podkreśla, że gdy nie są dostępne szczepionki przeciwko Covid-19, które nie budzą zastrzeżeń etycznych, „jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19, które wykorzystały linie komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym”.

Zwraca uwagę, że jest „godziwe moralnie używanie tego typu szczepionek, ze względu na szczególne warunki czyniące go takim”. Dodaje jednocześnie, że „nie może stanowić samej z siebie legitymizacji, również pośredniej, dla praktyki aborcji, i zakłada sprzeciw wobec tej praktyki ze strony tych, którzy te szczepienia stosują”.

Nota Kongregacji podkreśla, że „dozwolony użytek takich szczepionek nie zakłada i nie może zakładać w żaden sposób moralnej akceptacji dla użycia linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów”.

Kongregacja Nauki Wiary zauważa również, że szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym i że z tego powodu powinno być dobrowolne.
media

Rozumiem, że nic nie rozumiem. To wszystko jedynie potwierdza teorie spiskowe o abortowanych płodach w szczepionkach, a zatem reszta tych teorii może również okazać się prawdziwa?

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Jeden komentarz do “Jak trwoga to i nawet aborcja w Watykanie jest do przełknięcia. Szczepionki z abortowanych płodów są OK.”

  1. Jak trwoga to i nawet wieprzowina dla muzułmanów jest do przełknięcia.

    Najważniejsza instytucja religijna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rada Fatwy ZEA orzekła, że muzułmanie mogą przyjmować szczepionkę na COVID, nawet jeśli zawiera ona żelatynę wieprzową.

Dodaj komentarz