74% badanych Polaków jest za tym, by Kościół wypłacał odszkodowania ofiarom pedofilii…

74,1 procent badanych uważa, że Kościół powinien wypłacić odszkodowania dla osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych. Przeciwnych temu pomysłowi jest z kolei tylko 12,8 procent ankietowanych. Zdania na ten temat nie ma 13 procent Polaków.

Z przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych sondażu jasno wynika, że zdecydowana większość Polaków popiera pomysł, by odszkodowania dla ofiar wykorzystywanych seksualnie przez duchownych były wypłacane przez Kościół. Badanie zostało przeprowadzone po publikacji dokumentu Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”.
media

Jeśli rzeczywiście Kościół zostanie zmuszony do wypłacania odszkodowań, to będzie dla nich koniec pewnej epoki, epoki bezkarności.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz