W 2019 roku nie wzrośnie opłata za abonament RTVKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji ujawniła, ile zapłacimy za abonament radiowo-telewizyjny w 2019 roku. Oprócz tego komisja poinformowała o zwolnieniach przysługujących od tej opłaty.

W 2019 roku nie wzrośnie opłata za abonament RTV, poinformowała KRRiT. Miesięczna opłata pozostaje zatem na poziomie 22,70 złotych, choć płacąc za abonament kilka miesięcy z góry kwota ta będzie odpowiednio pomniejszona. Wykonując opłatę za rok z góry zapłacimy więc 245,15 złotych. Przypominamy, że opłata dotyczy też sytuacji, gdy posiadamy jedynie odbiornik radiowy. W tym przypadku wyniesie ona 7 zł miesięcznie lub 75,60 złotych za rok.

Abonament RTV, opłaty wielomiesięczne:

2-mce: 44,05 zł
3-mce: 65,35 zł
4-mce: 88,05 zł
5-mcy: 109,40 zł
6-mcy: 129,40 zł
7-mcy: 152,10 zł
8-mcy: 173,45 zł
9-mcy: 194,75 zł
10-mcy: 217,45 zł
11-mcy: 238,80 zł
12-mcy: 245,15 zł

Co ważne, opłaty za abonament nie muszą uiszczać wszyscy mieszkańcy Polski. Od opłaty są zwolnione:

osoby, które ukończyły 75. rok życia
osoby z I grupą inwalidzką
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
osoby bezrobotne
osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
osoby spełniające kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 754 zł)
osoby które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku

Na razie polski rząd nie wprowadza więc w tej kwestii żadnych zmian. Również w kwestii kar za używanie odbiornika, który nie jest zarejestrowany. Wynosi ona 681 zł, czyli aż trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej!
media

Straszne guano! Liczyłem, że w końcu coś zrobią z tym zasranym abonamentem. Finansowanie partyjnej tuby propagandowej z pieniędzy podatnika to największe kurewstwo w Polsce.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz