Badania włoskich naukowców dowodzą, że 100% wypadków drogowych powodują kobiety. W 60% sytuacji prowadzą auto, w pozostałych 40% przechodzą wzdłuż drogi w krótkich spódniczkach.

Ukraińscy naukowcy po wielu latach badań ustalili, że gdyby całą wodę ze wszystkich oceanów, mórz, jezior, rzek, stawów, strumyków i wodę zawartą w atmosferze wpuścić do rurki o średnicy 1 cm, to ta rurka musiałaby mieć taką długość, że ja pier’dolę…