– W przyszłości będziemy opowiadać swoim wnukom: „A w naszych czasach można było przez komputer spojrzeć na swój dom z nieba”…
– No, a oni będą odpowiadać: „Co ty znowu bredzisz, stary dziadu, idź lepiej przynieś z podwórka skóry jeleni, póki ich wilki-mutanty nie ukradły i nie przepiły”…

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.