Korelacja dyskursywna objawiająca się ekspresją dźwiękową, będąca spontanicznym aktem walki z entropią, częstokroć bywa zalążkiem nowej myśli, którą można zrekonstruować, mimo iż nie była ona obecna, przy konstruowaniu zdania, które go wykreowało.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz