22:00 – nieśmiałe pukanie do drzwi….
– Dziadku ratuj, przypomniało mi się, że muszę napisać wypracowanie o jakimś kierunku buddyzmu. Na min. 5 stron.
– To da się zrobić. Napiszesz o buddyzmie zen na 10 stron.
– Na 10 stron? Na to już za późno.
– Uda się. Napisz tytuł: „Pustka jako jedno z kluczowych pojęć buddyzmu zen” a potem odlicz 10 pustych stron.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz