Unijny komisarz ds. równości płci ogłosił wprowadzenie na terenie całej Unii Europejskiej nowego podziału wszy łonowych – będą podzielone na mendy i womendy. W reakcji Związek Zawodowy Meneli Europejskich wystąpił o dodatkowy podział członków na meneli i womenelki. Oczekiwane są dalsze podziały prowadzące do zupełnej równości płci w UE.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz