Postanowienia noworoczne, każdy jakieś ma, bo rosnące ceny wpływają dotkliwie na sytuację finansową…

Możemy się spodziewać, że w 2022 r. średnioroczny wzrost cen żywności będzie wyraźnie wyższy niż ten obserwowany w 2021 r.

Stanie się tak za sprawą cen surowców rolnych na rynkach światowych, które z dużą dozą prawdopodobieństwa pozostaną na wysokich poziomach, szczególnie w I połowie roku.

W dodatku zdecydowanie wyższe, niż przed rokiem, ceny nawozów będą wywierały presję na producentów zbóż, warzyw czy owoców, którzy za swoje produkty będą oczekiwać cen, które pozwolą im pokryć rosnące koszty.

Postanowienia noworoczne rysują się wyraźnie – oszczędzać na wszystkim, bo lepiej to już było… i zostały postanowione za nas i bez nas.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz