Za transszczepionych należy uważać osoby, które wewnętrznie uważają się za zaszczepione, niezależnie od tego, czy poddały się procedurze szczepienia, czy też nie. Nie muszą nikomu niczego udowadniać ani usprawiedliwiać, wystarczy ich własne wewnętrzne poczucie, że są zaszczepieni.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz