Instytut Statystki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badań dotyczących niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) za rok 2019.

Wynika z nich, że w 2019 roku w mszach św. uczestniczyło 36,9% wiernych, a 16,7% przystępowało do komunii. Na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów. Badanie przeprowadzono jesienią 2019 r. we wszystkich parafiach na terenie całej Polski.

Badania pokazują, że na obecnym etapie historii, katolicyzm w Polsce doszedł do granic swojego rozwoju instytucjonalnego. Osoby zaangażowane stanowią w Polsce ok. 8% wiernych.

W Kościele katolickim mamy do czynienia z kilkoma grupami wiernych począwszy od osób mocno zaangażowanych, poprzez uczęszczających w miarę regularnie na niedzielne msze św., osoby sporadycznie przychodzące na eucharystię, ale uznające się za wierzące i praktykujące, których łączny udział przekracza nawet 50 proc., w końcu osoby deklarujące wartości chrześcijańskie, ale pozostające praktycznie poza Kościołem, aż po osoby niewierzące i nawet czynnie atakujące.

Skandale pedofilskie nie wpłynęły znacząco na osoby praktykujące i mocniej zaangażowane w życie Kościoła, oddziałują natomiast na grupę, która ma z Kościołem luźniejsze więzi, która jest gdzieś na jego obrzeżach, a niekiedy nawet poza Kościołem.
media

Rok 2020 będzie pod względem spadku religijności jeszcze gorszy, nałożą się na to kolejne skandale pedofilskie, postawa hierarchów i obostrzenia związane z pandemią. Może się okazać, że Kościół katolicki w Polsce jest w stanie zapaści.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz