Ideologia LGBT w wyborach prezydenckich 2020 stała się głównym, obok osoby Rafała Trzaskowskiego, straszakiem na wyborców.

Na początku były „Zamieszki na Stonewall” – seria spontanicznych, gwałtownych demonstracji członków społeczności LGBT przeciwko nalotowi policji, który miał miejsce we wczesnych godzinach porannych 28 czerwca 1969 roku w Stonewall Inn w dzielnicy Greenwich Village na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Są one powszechnie uważane za najważniejsze wydarzenie dla społeczności LGBT i katalizator ruchu na rzecz praw osób LGBT.

Tuż po tym wydarzeniu powstał m.in. Gay Liberation Front, którego strony archiwalne podsumowują genezę Gay Liberation w ten sposób:

„Przed Stonewall byliśmy określani przez religie jako grzesznicy, przez prawo jako kryminaliści, przez medycynę jako chorzy. Dopiero przez zapoczątkowanie gejowskiego ruchu wyzwolenia udało się nam połączyć, samookreślić i stworzyć opozycję wobec tych instytucji, które prześladowały nas przez wieki.”

W latach następnych powstał cały szereg najróżniejszych organizacji reprezentatywnych dla społeczności LGBT. Są wśród nich czysto profesjonalne, zrzeszające osoby o podobnym zawodzie (np. lekarze LGBT), stowarzyszenia oparte na zainteresowaniach i hobby (np. Medialny Program Sportowy LGBT) i aktywne na arenie politycznej (np. ogólnoamerykańska Federacja Równości (Equality Federation) czy Human Rights Campaign będąca największą grupą interesu oraz political action committee osób LGBT w Stanach Zjednoczonych. (Political action committee (PAC) – zorganizowana grupa aktywnie wpływająca na wybory kandydatów do ciał przedstawicielskich w Stanach Zjednoczonych, której celem jest wspieranie tych kandydatów, którzy głoszą realizację celów zgodnych z zamierzeniami grupy lub zwalczania tych, którzy sprzeciwiają się tym celom. W odróżnieniu od zwykłych komitetów wyborczych, PAC nie są nastawione na popieranie pojedynczych kandydatów, lecz na forsowanie swoich interesów poprzez wspieranie lub zwalczanie wielu kandydatów).

Jednym z najczęściej używanych argumentów dowodzących normalności homoseksualizmu jest fakt wykreślenia go ze spisu chorób w 1973 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, a w konsekwencji 17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń.

Faktem jest, że w korespondencyjnym głosowaniu z roku 1974 członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (APA) przegłosowali – niewielkim marginesem głosów – usunięcie homoseksualizmu ze swego katalogu zaburzeń psychicznych. Głosowanie poprzedzone było szalonym, a czasem brutalnym lobbingiem: spotkania stowarzyszenia były szturmowane przez aktywistów Gay Lib.

Społeczność LGBT jest krytykowana przez środowiska konserwatywne z powodu dążenia części z jej przedstawicieli do wprowadzenia związków małżeńskich osób tej samej płci, związków partnerskich i zrównania w Kodeksie karnym nawoływania do nienawiści ze względu na orientację pozostałymi przesłankami (m.in.: religia,narodowość). Dążenie do powyższych zmian w prawie i przekonywanie społeczeństwa do poparcia tych postulatów jest określane mianem „rewolucji społeczno-kulturowej” i jest postrzegane jako zagrożenie, szczególnie przez kręgi blisko związane z kościołem katolickim.

Przedstawiciele społeczności LGBT w odpowiedzi wskazują, że zarzuty że chcą oni narzucić wszystkim swój światopogląd są oderwane od celów i haseł głoszonych przez organizacje walczące na rzecz praw osób LGBT a publicyści związani z Kościołem katolickim przypisują organizacjom LGBT ukryte cele i złą wolę.

Istotną częścią życia społeczności LGBT jest organizowanie się w grupy, związki i stowarzyszenia o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W początkowej fazie organizowania się społeczności LGBT były to organizacje o wyraźnym charakterze protestu politycznego wobec opresji organów państwowych i ogólnej niechęci społeczeństwa heteronormatywnego wobec nowopojawiającego się partnera społeczno-politycznego w dyskursie politycznym i kulturowym.
Wikipedia

To tyle w telegraficznym skrócie o LGBT i każdy musi sobie sam wyrobić o tym ruchu zdanie a nie łykać jak pelikan wszystko co wypłynie z telewizji. Czy istnieje ideologia LGBT? Jeżeli ideologia LGBT naprawdę istnieje, to nie różni się niczym istotnym od innych ideologii, wystarczy poczytać i porównać.

Niegodnym jest natomiast twierdzić, że ludzie o orientacji LGBT nie są równi ludziom „normalnym”, takie słowa dyskwalifikują mówiącego jako polityka, dziennikarza, czy „normalnego” człowieka.

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz