Pucz sędziowski w Polsce inspirowany przez wrogie rządowi ośrodki zagraniczne. Sędziokracja czy demokracja?

Trzy izby Sądu Najwyższego stwierdziły w uchwale wydanej w czwartek 23 stycznia późnym popołudniem, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie.

Ministerstwo sprawiedliwości w wydanym komunikacie uznaje przyjętą uchwałę Sądu Najwyższego za nieważną z mocy prawa. Została wydana z rażącym naruszeniem prawa… – podkreśla resort sprawiedliwości w komunikacie.

Sejm w czwartek 23 stycznia wieczorem ponownie zagłosował za zmianami w sądownictwie. Ustawa reformująca (dyscyplinująca) wymiar sprawiedliwości (sędziów) trafi teraz do podpisu prezydenta.

W imieniu jakiego państwa wypowiedział się Sąd Najwyższy? Kto stoi za puczem sędziów nie jest tajemnicą, wystarczy prześledzić cele ostatnich podróży czołowych działaczy tej kasty.

Pucz nie może wiecznie trwać i rząd albo znajdzie radykalne rozwiązanie, albo polegnie. Czekają nas nowe wybory parlamentarne?

Ernesto Che GO

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz