Szpital na peryferiach NFZ:
– Panie Marianie! Dlaczego nosi pan cegły?!
– Niestety, panie dyrektorze, mamy remont, w szpitalu brakuje personelu… A pan, jako szef, powinien być tego świadomy.
– Oczywiście. Ale jest pan chirurgiem! A cegły powinien nosić anestezjolog! Pan miał nosić cement! Chodź pan szybko rozładować, właśnie przyjechała ciężarówka!

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz