Urzędnik Biura Zarządzania Kryzysowego otrzymał zadanie posortować garnek pełen fasoli i grochu do dwóch osobnych naczyń.
Po godzinie zagląda do niego nadzór i widzi, że urzędnik ma 6 ziaren fasoli w jednym a 8 ziaren grochu w drugim i spocony słania się na nogach.
– Czyżby to zadanie było dla Pana takie ciężkie?
– Fizycznie nie, ale te szybkie decyzje…

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz