Zgodnie z nowym projektem ustawy, przygotowywanym przez PiS i przyjaciele, już niedługo będzie zakazana produkcja alkoholu w płynie. Dotychczasowy, tradycyjny produkt w płynie ma zostać zastąpiony produktem w CZOPKACH.
Podniesie to kulturę picia o tyle, że do każdego toastu trzeba będzie wstać.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz