Z wspomnień gdańskiego parafianina:
Prałat Henryk Jankowski kupił sobie kanarka, ale któregoś dnia ptaszek zwiał z klatki. Podczas ogłoszeń duszpasterskich, na mszy w parafii św. Brygidy w Gdańsku, prałat się pyta:
– Czy ktoś z państwa ma ptaszka?
Wszyscy mężczyźni podnieśli ręce.
– To nie do końca tak… a czy ktoś widział ptaszka?
Prawie wszystkie kobiety podniosły ręce.
– Niee, to nie tak… a czy ktoś widział MOJEGO ptaszka?
Wszyscy ministranci podnieśli ręce.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz