Pogrzeb. Do otwartej trumny podchodzi trzech pijanych z puszkami piwa w rękach.
Pierwszy nachyla się nad trumną i mówi:
– Oo! Mamusia!… Jak ładnie wygląda…
– Nie! to nie nasza mamusia! Zamienili ją! – krzyczy przerażony drugi.
Trzeci pochyla się nad trumną, przygląda się uważnie i wyrokuje:
– Mamusia, mamusia, tylko ją ogolili…

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz