USA rozdaje palestyńską ziemię Żydom.

Izrael ma prawo do aneksji części Zachodniego Brzegu Jordanu – powiedział ambasador USA w Jerozolimie David M. Friedman. Nie wykluczył jednak zagarnięcia całego Zachodniego Brzegu.

Myślę, że pod pewnymi warunkami Izrael ma prawo zatrzymać część, ale mało prawdopodobne, że cały Zachodni Brzeg – oświadczył Friedman w opublikowanym w sobotę przez „New York Times” wywiadzie.

Jego słowa nowojorski dziennik interpretuje jako „otwarcie drzwi dla amerykańskiej akceptacji tego, co byłoby niezwykle prowokującym aktem”. Do Zachodniego Brzegu Jordanu prawa mają Palestyńczycy. Uznają oni, że Izrael okupuje te terytoria.

W świetle prawa międzynarodowego wszystkie żydowskie osiedla budowane na okupowanych przez Izrael terenach palestyńskich są nielegalne, bez względu na ich status w prawie izraelskim. Izraelskie władze rozróżniają osiedla, które zostały zatwierdzone, i te, które powstały „na dziko” bez zezwolenia, ale zasadniczo są tolerowane przez izraelski rząd.

Według danych z 2016 r. oficjalnie na Zachodnim Brzegu wybudowano 120 osiedli żydowskich. Na dziko powstało 55 osiedli liczących w sumie ok. 4 tys. mieszkań; są one faktycznie tolerowane przez izraelskie władze.

Żydowskie osadnictwo jest uważane przez znaczną część społeczności międzynarodowej za główną przeszkodę dla trwałego pokoju z Palestyńczykami, ponieważ zagroziłoby rozwiązaniu dwupaństwowemu.
media

To oczywiste, że Żydzi dążą do zagarnięcia wszystkich palestyńskich ziem. Żydowska eksterminacja Palestyńczyków w toku, a świat biernie się temu przygląda.

Idąc tym tokiem myślenia (prawo siły) to Rosja mogła przyłączyć sobie Krym, kawałek Ukrainy… A amerykanie niech oddadzą Teksas Meksykowi, w końcu to im się należy. Dziś prawdziwych kowboi (polityków którzy by się postawili Izraelowi) już nie ma. Imperium zła dalej dyktuje wszystkim warunki…

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz