Rosja zaprzestała wszelkiej współpracy wojskowej i cywilnej z NATO. Decyzję władz w Moskwie ogłosił wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko.

Wiceszef MSZ podkreślił, że współpraca Rosji i NATO w sferze cywilnej i wojskowej całkowicie ustała. Porównał sytuację między Rosją a NATO do zimnej wojny. Dodał, że obecny konflikt z Sojuszem jest najdłuższy w historii.

NATO posunęło się bardzo daleko w prowokowaniu konfrontacji z Rosją i na razie nie widać, kiedy i gdzie weźmie górę zdrowy rozsądek. Paradoksem jest fakt, że stosunki Rosja-NATO przypominają akurat bardziej stan, w którym tworzyło się NATO – dodał.

Dyplomata ostrzegł NATO przed konfliktem zbrojnym z Rosją. Powiedział, że byłaby to katastrofa, ale ryzyko „przypadkowych incydentów” jest bardzo duże.

Jeżeli chodzi o konflikt zbrojny z NATO, to wszyscy trzeźwo myślący mają nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jestem przekonany, że rozumieją to w Waszyngtonie i w Brukseli. Jednak w dzisiejszej sytuacji wzrasta ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych incydentów, nieprawidłowo zrozumianych zamiarów. Trzeba się ich wystrzegać – powiedział Aleksandr Gruszko.

Dyplomata uważa, że do odnowienia współpracy z NATO może dojść na drodze ustanowienia strategicznego partnerstwa, tak jak to miało miejsce w 2010 r. na szczycie w Lizbonie.

Gruszko podkreślił, że Rosja nie zamierza brać udziału w wyścigu zbrojeń z NATO, które według niego wydało na obronę 22 razy więcej środków niż Rosja – ok. 1 tryliona dolarów. Zdaniem wiceministra wzrost budżetów wojennych krajów Sojuszu to efekt rozdmuchiwania „mitycznego zagrożenia ze Wschodu”.
media

Krok po kroczku zmierzamy w stronę wojny. Czy jej celem będzie drastyczna redukcja populacji ludności na świecie?

To wysoce prawdopodobne, bo bez użycia broni jądrowej zapewne się nie obędzie. Jaki świat planują zbudować po nuklearnej zimie, która nastąpi przy jednoczesnym wybuchu wielu bomb atomowych. Uniesione przez wybuchy pyły (zwłaszcza sadze) przesłonią Słońce. Obniżeniu ulegnie temperatura powierzchni Ziemi i atmosfery, ciemności uniemożliwią fotosyntezę – giną rośliny, brakuje pożywienia, giną zwierzęta i ludzie.

Skutkiem zimy nuklearnej może być prawie całkowite zniszczenie życia na Ziemi. Arsenały państw dysponujących bronią atomową mają moc kilkadziesiąt razy większą od wymaganej do wywołania zimy nuklearnej.

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz