Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego została zwolniona z pracy w trybie natychmiastowym.
Prowadząc lekcję edukacji seksualnej w oparciu o wytyczne WHO, nie tylko wyjaśniła uczniom, skąd się biorą dzieci, ale i pokazała miejsce, przez niektórych rodziców zwane „KAPUSTĄ”.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz