Bóg jest wszechobecny? On jest wszędzie i widzi wszystko? Jak Kościół katolicki ma się do takiego Boga?

Substancja Boża jako najprostsza jest obecna cała w przestrzeni stworzonej i cała we wszystkich jej częściach. Bóg jest rzeczywiście i wewnętrznie obecny we wszystkich miejscach, nie tylko rzeczywistych, lecz również tych, które zaistnieją.

Bóg może być obecny w stworzeniach na trzy różne sposoby:
1) per praesentiam – przez nieograniczoną wiedzę wszystko doskonale poznaje;
2) per potentiam (przez moc) – ponieważ podtrzymuje wszystko w istnieniu i działaniu;
3) przez istotę – dzięki której wszędzie przebywa.

Dz 17.24, 28 – Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką.

On jest wszędzie i widzi wszystko…
Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz