Antykoncepcja jest dla chrześcijan zabójcza, dla niewierzących również…

Do roku 2060 liczba muzułmanów zrówna się, według ekspertów, z liczbą chrześcijan. Chrześcijan na całym świecie też przybywa, tylko że wolniej. Według amerykańskiego instytutu badań Pew Research Center, islam jest liczebnie najszybciej rosnącą ze wszystkich religii.

Według danych uzyskanych w badaniach Pew Research Center, w 2015 roku 31,2 proc. światowej populacji (2,3 mld osób) stanowili chrześcijanie, a 24,1 proc. (1,8 mld) muzułmanie. Na rok 2060 amerykańscy eksperci prognozują trzy miliardy muzułmanów (31,1 proc.) i 3,1 mld chrześcijan (31,8 proc.)

Liczba ludzi niewierzących spadnie, zdaniem ekspertów z 16 proc. do 12,5 proc., liczba wyznawców hinduizmu z 15,1 proc do 14,5 proc., zaś buddystów z 6,9 proc. do 4,8 proc.

Pew Research Center przewiduje wzrost światowej populacji z 7,5 mld osób w roku 2015 do 9,6 mld w roku 2060.

Powolny wzrost liczby chrześcijan amerykańscy naukowcy tłumaczą też wskaźnikiem umieralności w chrześcijańskiej Europie. W Niemczech wskaźnik umieralności wśród chrześcijan jest wyższy niż wskaźnik urodzin.

Wskaźnik urodzin wśród muzułmanów na całym świecie jest wyraźnie wyższy. Muzułmanki rodzą statystycznie 3,1 dzieci, podczas gdy kobiety innych wyznań – 2,3. Także osoby niewierzące mają znacznie mniej potomstwa niż muzułmanie.
media

Smutne, ale Europa wygląda tu najgorzej, skazuje się na wynarodowienie i islam.
Nie masz rodziny, nie masz dzieci – przykładasz się do upadku chrześcijan i niewierzących w Europie.

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz