Zatrute powietrze Europy…

Jeszcze do niedawna naukowcy byli święcie przekonani, że z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera 4,5 mln ludzi. Teraz wynik ten został skorygowany i okazuje się wskaźnik śmiertelności wynosi 8,8 mln. I co najmniej połowa przypadków śmiertelnych jest następstwem chorób serca i układu krążenia.

Zanieczyszczenie powietrza skraca przeciętną długość życia mieszkańców Europy o dwa lata. Wskazują na to wyniki badań. Jak wynika z najnowszych obliczeń, na 100 tys. mieszkańców na świecie przedwcześnie umiera 120 osób z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniami powietrza, a w Europie nawet 133 osoby.

Tym samym złe powietrze zostało wciągnięte przez naukowców na listę największych zagrożeń dla zdrowia.

Wyniki pokazują, że europejskie wartości graniczne dla pyłu zawieszonego wynoszące 25 mg na metr sześcienny są zbyt wysokie. Wartość ta jest daleko powyżej wytycznych WHO zalecających dziesięć mg pyłów zawieszonych na metr sześcienny.

W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia WHO 7,2 mln osób umiera rocznie z powodu palenia tytoniu. Do tej grupy zaliczani są także pasywni palacze czyli osoby narażone na dym papierosowy. Jednak zdaniem WHO o ile człowiek może zrezygnować z palenia, nie może jednak uchronić się przed złą jakością powietrza.
media

W smogowym raporcie Europejskiej Agencji Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2018” Polska znalazła się w niechlubnej czołówce.

W większości kategorii w ścisłej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znalazły się te leżące w Polsce. Tak jest w przypadku wszystkich substancji, które pochodzą głównie z domowych pieców opalanych węglem. Smog z domowych pieców jest w Polsce odpowiedzialny za 60 proc. zanieczyszczeń powietrza – PM10, PM2,5 i BaP.


Ludzie ludziom zgotowali ten los…
Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz