Emmanuel Macron wezwie do budowy Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, w skrócie jako ZSRE

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwie do zwołania przed końcem roku europejskiej konferencji, by przedyskutować polityczne zmiany w Europie, w tym rewizję traktatów – informuje Reuters.

Reuters podaje, że artykuł Emmanuela Macrona we wtorek 3 marca opublikują gazety we wszystkich 28 członkowskich krajach UE, w tym m.in. brytyjski „Guardian”, niemiecki „Die Welt” czy hiszpański „El Pais”.

W artykule prezydent Francji ma opowiedzieć się za nowym traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa, który definiowałby obowiązki państw UE w koordynacji z NATO. Poprze stworzenie europejskiej agencji, której zadaniem byłaby ochrona demokracji przed wyborczymi manipulacjami.

Francuski przywódca ma też skrytykować nacjonalizm, uznając, że jest on „projektem negacji”.

W artykule prezydent Macron proponuje, by każdy pracownik na Starym Kontynencie miał zagwarantowaną europejską płacę minimalną dostosowaną do każdego państwa.

Opowiada się też za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Starego Kontynentu i sugeruje rewizję funkcjonowania strefy Schengen. Jego propozycje dotyczą też utworzenia służb granicznych UE, europejskiego biura zajmującego się polityką azylową oraz banku klimatycznego, by osiągnąć zeroemisyjną gospodarkę w 2050 roku.

„W takiej Europie ludzie naprawdę odzyskają kontrolę nad swoim przeznaczeniem; w takiej Europie Wielka Brytania, jestem pewien, znajdzie swoje miejsce” – dodaje francuski przywódca.
media.

Ten francuski wielbiciel antyków jest najwyraźniej mocno oderwany od europejskiej rzeczywistości. Nie da się w Europie zbudować czegoś na podobieństwo USA czy ZSRR, tu zaszłości historyczne i kulturalne są nie do przezwyciężenia. Europa ma szansę jedynie jako związek gospodarczy a nie polityczny.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz