Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, jednoznacznie stwierdza – „Alkohol zabija komórki mózgowe, ale nie wszystkie… Tylko te, które odmawiają picia”. Zastanów się, nim znów sięgniesz po alkohol!

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zaprezentował program walki z alkoholizmem i upijaniem się, który, jak czytamy na stronie KEP, „ma być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych”.

W Narodowym Programie Trzeźwości znalazły się propozycje, które mają doprowadzić do „zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się”.

Jedną z propozycji duchownych jest podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej, czyli „uzyskanie realnej abstynencji dzieci i młodzieży do 21. roku życia”. Twórcy dokumentu powołują się regulacje w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoby do 21. roku życia nie mogą kupować alkoholu.

To niejedyny pomysł Episkopatu. Duchowni chcą również ograniczenia dostępności napojów alkoholowych poprzez ograniczenia dot. zezwoleń na obrót, ograniczenia marketingowe i reklamowe, wpływ na ceny i podatki.

W dokumencie czytamy również, że grupą podwyższonego ryzyka problemów alkoholowych są studenci uczelni wyższych.

„Należy zalecić szkołom wyższym objęcie wszystkich studentów skuteczną profilaktyką od początku studiów. Należy zakazać, w odpowiednim trybie prawnym, sponsorowania juwenaliów i innych imprez studenckich przez przemysł alkoholowy” – zalecają duchowni.
media

Jak to ePiSkopat widzi, alkohol będzie od 21 roku życia a prezerwatywy bez ograniczeń?

Na początek, to ja bym zlikwidował powszechne nadużywanie alkoholu wśród księży i hierarchów… Codzienne picie nawet niewielkich porcji alkoholu to już nałóg, a księża nie kończą na jednym kielichu wina codziennie…

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz