Indoktrynacja religijna dzieci. Czy to moralne?

Indoktrynacja – proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.

Określenie to stosowane jest na przykład w odniesieniu do działań kościołów i związków wyznaniowych, systemu państwowego w krajach totalitarnych, czasem innych – w sensie negatywnym. Istotną cechą indoktrynacji jest świadome pozbawianie odbiorców wiedzy o kierunkach przeciwnych do promowanych.

Indoktrynacja religijna dzieci. Czy to moralne?

Dzieci powinny być uczone o tym, że religia istnieje, że ludzie wierzą w to lub tamto, a nie – samej religii. To ważne, by młodzi znali i religię i literaturę, ale bez indoktrynacji…

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz