Śląska wyliczanka

Momy nowo wyliczanka 
Wolisz krupniok czy kaszanka 
Czy kiełbasa zamiast wusztu 
Czy z bradrury czy tyż z rusztu 
A jak lubisz jeść to bardzo 
Wolisz z zymftym czy z musztardo 
Momy nowo wyliczanka 
Bratkartofle, zapiekanka 
Momy drachy co furgajom 
I latawce co latajom. 
Miast kolejek momy raje 
Zamiast bójek momy haje. 
Momy nowo wyliczanka 
Szolka to jest filiżanka 
A cukierki to bombony 
Szac zaś to jest narzeczony 
Narzeczona to jest lipsta 
Skrzynka piwa to jest kista 
Momy nowo wyliczanka 
Nasze nudle to krajanka 
Wyście w domu my som doma 
Nasza babcia to jest oma 
Kero piere mi koszula 
A napisoł to starzyk 
Co mo goroli za nic

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz