Taternik z wieloletnim doświadczeniem, podczas czyszczenia akwarium uległ tragicznemu wypadkowi. W pewnym momencie rybka gurami wyskoczyła z akwarium, rzuciła się taternikowi do tętnicy, przegryzając ją spowodowała obfity krwotok, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć.

To kolejny przykład, że z gurami nie ma żartów!

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz