USA zmusi nas do spłaty żydowskich roszczeń… W tej sytuacji niemieckie reparacje są nam bezwzględnie potrzebne na spłatę żydowskich roszczeń.

USA zmusi nas do spłaty żydowskich roszczeń… W tej sytuacji niemieckie reparacje są nam bezwzględnie potrzebne na spłatę żydowskich roszczeń.

W amerykańskim kongresie przegłosowano kontrowersyjną ustawę o nazwie „Justice for Uncompensated Survivors Today”. Na jej podstawie Departament Stanu USA oświadczył, że będzie wspierał organizacje żydowskie, które domagają się od Polski odszkodowań za mienie żydowskie bez żyjących spadkobierców przejęte na mocy polskiego prawa przez skarb państwa.

Amerykańska ustawa wynika z tzw. Deklaracji Teresińskiej, przyjętej w 2009 roku na międzynarodowej konferencji w Czechach, na której dyskutowano na temat zwrotu nieruchomości należących przed II wojną światową do mieszkańców pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli zabici przez Niemców. W sumie porozumienie w tej sprawie, wzywające do płacenia nie spadkobiercom, tylko organizacjom żydowskim, podpisało wtedy 46 krajów, w tym Polska (rząd PO-PSL).

Oznacza to, że amerykański MSZ będzie teraz to egzekwował i zamierza monitorować co dzieje się w związku z tym w krajach, które zostały wytypowane do płacenia za takie roszczenia. Tak się składa, że najwięcej tego typu pożydowskich nieruchomości po bezpotomnie zmarłych żydach znajduje się w Polsce. Amerykańska ustawa wprost stwierdza, że jest to własność „bezpańska” i powinna być zwrócona tak zwanym „potrzebującym pomocy ocalałym z Holocaustu”.

Jedyny logiczny wniosek jaki można wysnuć po takich zapowiedziach jest taki, że Departament Stanu USA nie uznaje polskiego prawa i sprzeciwia się przejęciu takich nieruchomości przez skarb państwa. Oznacza to, że Żydzi są traktowani nie jako polscy obywatele tylko jako plemię niezależne od miejscowych i posiadające specjalne prawa, jak na naród wybrany przystało.

Zaangażowanie amerykańskiego rządu w egzekwowanie roszczeń żydowskich względem majątku po bezpotomnych ofiarach Holokaustu to bardzo zły znak. Obecnie gdy przeszliśmy spod kurateli niemieckiej pod kuratelę Izraela i jego państwa satelickiego, czyli USA, nasza sytuacja w tym zakresie zrobiła się z trudnej beznadziejna.
media

Sam nie wiem co o tym myśleć, w końcu podpisaliśmy na to zgodę „porozumienie w tej sprawie, wzywające do płacenia nie spadkobiercom, tylko organizacjom żydowskim, podpisało wtedy 46 krajów, w tym Polska (rząd PO-PSL)”.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz