Z sondażu CBOS wynika, że Polacy najbardziej nie lubią Arabów i Romów, a największą sympatią darzą Czechów.

Z sondażu CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia 2019 roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że Polacy najbardziej nie lubią Arabów i Romów. Największą sympatią darzą Czechów – 56 proc. badanych (przy 28 proc. obojętności i 11 proc. niechęci)

55 proc. respondentów deklaruje pozytywne nastawienie do Włochów (28 proc. obojętności i 11 proc. niechęci). Słowaków i Węgrów sympatią darzy po 53 proc. badanych (przy 29 proc. obojętności i 10 proc. niechęci dla Słowaków oraz 27 proc. obojętności i 12 proc. niechęci dla Węgrów).

Sympatię do Amerykanów deklaruje 51 proc. badanych (przy 30 proc. obojętności i 14 proc. niechęci).

50 proc. ma pozytywne nastawienie do Anglików (29 proc. obojętności i 15 proc. niechęci), do Chorwatów – 47 proc. (29 proc. obojętności, 13 proc. niechęci), do Irlandczyków – 46 proc. (30 proc. obojętności, 12 proc. niechęci).

Po 41 proc. respondentów z sympatią odnosi się do Duńczyków (31 proc. obojętności, 14 proc. niechęci) oraz do Francuzów (30 proc. obojętności, 21 proc. niechęci).

Sympatię do Finów deklaruje 40 proc. badanych (31 proc. obojętności, 13 proc. niechęci).

Po 36 proc. ankietowanych wyraża sympatię do Litwinów (31 proc. obojętności, 21 proc. niechęci) oraz do Niemców (26 proc. obojętności, 34 proc. niechęci).

Przychylne nastawienie wobec Bułgarów ma 34 proc. ankietowanych (36 proc. obojętności, 20 proc. niechęci).

Wobec Białorusinów, Chińczyków oraz Żydów porównywalnie często deklarowana jest sympatia co niechęć. Białorusinów i Chińczyków sympatią darzy po 31 proc. badanych. Niechęć do Białorusinów deklaruje 27 proc., a do Chińczyków – 28 proc. respondentów.

Wobec Ukraińców natomiast niechęć przeważa nad sympatią (31 proc. sympatii, 41 proc. niechęci).

O Żydach pozytywnie mówi 31 proc. badanych, negatywnie – 33 proc.

Pozytywne nastawienie wobec Rosjan deklaruje 28 proc. badanych, niechęć – 43 proc. Do Rumunów sympatię deklaruje 24 proc. respondentów, a niechęć do nich deklaruje 40 proc.

57 proc. badanych z dystansem podchodzi do Romów (17 proc. sympatii) a 65 proc. – do Arabów ( 13 proc. sympatii).

CBOS wskazuje, że niemal wszyscy badani mają sprecyzowane nastawienie wobec Niemców (96 proc.), Rosjan (96 proc.), Czechów, Amerykanów, Ukraińców, Romów (po 95 proc.). Natomiast najmniej respondentów ma wyrobiony stosunek do Finów (84 proc.) oraz Duńczyków (86 proc.).

„W tym roku odnotowujemy poprawę nastawienia do niemal wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu. W stosunku do roku ubiegłego bardzo wyraźnie przybyło badanych darzących sympatią Czechów, Słowaków, Białorusinów, Rosjan, Węgrów oraz Włochów. Ponadto dość znacząco zmniejszyły się odsetki ankietowanych deklarujących negatywne nastawienie wobec Rosjan i Białorusinów” – podkreśla CBOS.
media

Zaskakuje tylko 33 procent negatywnych opinii o Żydach, nie było ostatnio narodu bardziej obrażającego Polaków jak Żydzi. Czym tłumaczyć tą wyrozumiałość uczestników sondażu?

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz