Telewizor gromadzi informacje o nas i naszych preferencjach.

Inteligentne urządzenia stają się poważnym zagrożeniem dla danych przechowywanych online i prywatności użytkowników, ale niewielu konsumentów rozumie znaczenie bezpieczeństwa w tym obszarze.

Miliony amerykańskich konsumentów są monitorowane za pośrednictwem inteligentnych telewizorów, a dane są wykorzystywane do analizy ich profili i ustalenia, ile inteligentnych urządzeń znajduje się w ich domach.

Zgromadzone dane są następnie wykorzystywane do ustalania grup docelowych i reklam, które do nich trafiają przy tworzeniu kampanii reklamowych. Samba Interactive TV to firma, która charakteryzuje profile użytkowników w oparciu o analizę danych, w celu polecania programów telewizyjnych „poprzez inteligentne rozpoznawanie treści na ekranie”.

Stworzyli oni oprogramowanie wbudowane w popularne zestawy telewizorów inteligentnych do zbierania danych użytkownika, często bez wyraźnej zgody użytkowników.

Najczęściej nieświadomi użytkownicy włączają usługę bez zrozumienia warunków, zważywszy na to, że cała otrzymana treść jest spersonalizowana. Oczywiście dane są następnie wysyłane do marketerów.

Oprogramowanie śledzi wszystkie informacje odbierane przez telewizję o oglądanych, obejrzanych filmach, reklamach i grach wideo odtwarzanych online, a także polityczną przynależność oglądanych programów, dzięki czemu marketerzy mogą kierować reklamy bezpośrednio do użytkowników.

Zwolennicy ochrony prywatności wielokrotnie zwracali na to uwagę, zachęcając producentów do większej przejrzystości swoich praktyk. Firma nie opublikowała statystyk, ale w przeszłości twierdziła, że ponad 90 procent użytkowników umożliwia tę usługę.
media

Wiemy jak to wygląda na terenie USA, ale czy w UE jest tak samo? Czy taka praktyka jest dopuszczalna w UE?

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz