Masowe wymieranie Polaków.

414 tys. Polaków zmarło w 2018 roku – to o około 3 proc. więcej niż w 2017. Od zakończenia II wojny światowej nie było roku, w którym rozstało się z życiem tak wielu Polaków.

Według wstępnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku zmarło 414 tys. mieszkańców Polski. To o około 3 proc. więcej niż w roku poprzednim. Tak dużą jak w ubiegłym roku liczbę zgonów GUS przewidywał dopiero w 2032 roku

Co więcej, wstępne dane GUS na temat liczby urodzeń także nie napawają optymizmem. W 2018 roku urodziło się 388 tys. dzieci, czyli o 3,5 proc. mniej niż w 2017 roku.

Nasza część kontynentu szybko pustoszeje. W trzech następnych dekadach nastąpi prawdziwa depopulacja, jako najbardziej zagrożone ONZ wymienia: Bułgarię, Łotwę, Mołdawię, Ukrainę, Chorwację, Litwę, Rumunię, Serbię, Polskę i Węgry. W każdym z tych państw liczba ludności do 2050 roku spadnie o lub ponad 15 proc.
media

A wszystkiemu winny smog, internety i portale społecznościowe, bo to one kradną czas przeznaczony na kopulację… Koniec jest bliski.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz