Na Księżycu od dawna coś błyska. ale do dziś nie wyjaśniono tego fenomenu optycznego

Na Księżycu dochodzi do niewyjaśnionych zjawisk optycznych, objawiających się w postaci jasnych błysków widocznych na jego powierzchni. Nie wiadomo, co je powoduje, ale są one bezsprzecznym faktem. Wciąż proponowane są nowe hipotezy na temat przyczyn występowania tego fenomenu, ale nawet bardzo dokładne badania nie przynoszą oczywistych rozwiązań.

Zjawisko to astronomowie nazywają TLP od angielskiego sformułowania Transistent Lunar Phenomena. Pierwsze przypadki jego wystąpienia sięgają średniowiecza. Mnichowie z Canterbury 18 czerwca 1178 roku zaobserwowali dziwny błysk na powierzchni Księżyca. W 1787 roku angielski astronom William Herschel zauważył trzy jaśniejące punkty na powierzchni Srebrnego Globu. Pośpiesznie poinformował o tym Króla Jerzego III. Zaproponował hipotezę wedle, której były to oznaki wulkanizmu księżycowego.

Podobnych zdarzeń przybywało i trwa to do dzisiaj. Inne teorie sugerowały, że błyski to po prostu uderzenia meteorów. Poszukiwano zatem korelacji między ich występowaniem, a czasem przelotu największych deszczów meteorów. Hipotezy tej nie udało się jednak potwierdzić. Nie obserwowano też chmur pyłu, jakie powinny towarzyszyć takim impaktom.

Zjawiska te są traktowane przez naukę bardzo poważnie. NASA powołała nawet specjalną grupę – Project Moon-Blink – której zadaniem miało być ustalenie, co błyska na Księżycu. Projekt funkcjonował w tym samym czasie gdy trwał program Apollo. Zespół skoncentrował się zwłaszcza na bardzo częstych doniesieniach o błyskach w okolicy krateru Aristarchus. Poproszono nawet Neila Armstronga, aby szczególnie przyglądał się temu kraterowi podczas przelotu w jego pobliżu na pokładzie Apollo 11. Według niego, powierzchnia była lekko fluorescencyjna.

Najnowsze badanie fenomenu TLP przeprowadzili astronomowie z British Astronomical Association’s (BAA). Stowarzyszenie wzięło pod uwagę wszystkie przypadki zanotowane między 1700 a 2010 rokiem. Ich wiarygodność oceniano punktami od 1 dla amatorskich obserwacji do 5 przy profesjonalnych obserwacjach przypadków błysków sklasyfikowanych jako TLP.

Następnie dane te porównano z informacjami, takimi jak ilość plam słonecznych i towarzysząca im aktywność Słońca. Jednak teoria, że to wiatr słoneczny powoduje zjawiska elektrostatyczne na powierzchni Księżyca nie została ostatecznie potwierdzona i zespół naukowców sugeruje potrzebę dalszego badania tych niewyjaśnionych fenomenów optycznych.
media

Nie wiadomo co to, ale jak błyska to na Ziemi nam się napewno to przyda. Czas zorganizować wyprawę po błyspające coś.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz