ONZ do wszystkich krajów świata rozesłało ankietę: „proszę uczciwie odpowiedzieć na pytanie, jak pani/pana zdaniem należy rozwiązać problem niedostatku żywności w wielu regionach świata”. 

Ankieta okazała się totalną porażką, ponieważ: 
1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest żywność. 
2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, co to jest uczciwość. 
3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, co to jest niedostatek. 
4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest własne zdanie. 
5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, co to jest rozwiązanie problemu. 
6. W Ameryce Południowej nikt nie wiedział co znaczy proszę. 
7. W Ameryce Północnej nikt nie wiedział, ze są jakieś inne kraje na świecie.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz