Wolne media w Polsce…

Wolne media w Polsce nie istnieją i raczej nie będą istniały ze względu na upolitycznianie wszystkiego, każdej sprawy. Źle się dzieje w państwie Polskim…

Sympatie polityczne dziennikarzy pozbawiają ich obiektywizmu i spojrzenia krytycznym okiem, nawet na upodobaną sobie opcję polityczną.

Rola dziennikarza nie polega na bezcelowym atakowaniu tylko jednej opcji, czy poglądów tylko jednej grupy. Rolą dziennikarza jest przedstawienie obiektywnych faktów i danie możliwości wyciągnięciu wniosków odbiorcom.

Niestety media w dużej mierze mają swoich odbiorców za idiotów i muszą prezentować swój „jedynie słuszny pogląd”.

Wszystkie portale internetowe, gazety, serwisy informacyjne mają jakiegoś wydawcę, osobę, która jest właścicielem danego tytułu, więc samo to już jest ograniczeniem wolności. Przecież nikt nie napisze niczego, przeciwko swojemu szefowi, czy sponsorowi.

Media w Polsce są wolne w podręcznikowym tego słowa znaczeniu. Nie są jednak wolne od manipulacji i przekształceń. Naginanie prawdy, tuszowanie wpadek i gloryfikacja sukcesów przeszły do porządku dziennego. Chyba każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie, czy takie media można nazwać wolnymi?

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz