Rozmiar samochodu kobiety jest wprost proporcjonalny do zamożności jej mężczyzny i odwrotnie proporcjonalny do jej inteligencji.
Rozmiar samochodu mężczyzny jest wprost proporcjonalny do rozmiaru cycków jego kobiety i odwrotnie proporcjonalny do rozmiaru jego interesu.
Zadanie: znaleźć pozostałe współzależności.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz