Ważny wyrok WSA w sprawie bezterminowego prawa jazdy.

Prawo jazdy zdobyłeś jako bezterminowe, ale po wymianie blankietu pojawiła się data ważności przyznanych uprawnień? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozwiązał problem i wydał w tej sprawie ważne dla tysięcy polskich kierowców orzeczenie…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmujący się skargą uznał taki wpis za bezskuteczny.

W wydanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w rubryce 11 prawa jazdy kat. B. Wpisanie w ten dokument terminu ważności uprawnienia nie powoduje utraty bezterminowego charakteru uprawnień do kierowania pojazdami – podkreślił sąd.

Sygn. akt III SA/Kr 380/18

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz