Szpitale wydają aż 60 mln zł rocznie na pensje dla kapelanów – wierzący umierają dalej, ale jakby bardziej zadowoleni…

Opieka duszpasterska jest jednym z praw pacjentów. Szpital ma obowiązek zapewnić kontakt z duchownym w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia chorego.

Pensje księży zatrudnionych w szpitalach pozostają poza kontrolą NFZ. Fundusz nie wie, ilu kapelanów pracuje w szpitalach, nie wiadomo również, jakie fundusze są przeznaczane na pensje dla nich.

Szpitale zazwyczaj nie upubliczniają danych o wysokości wypłaty dla kapelanów, standardem jest wypłata na poziomie średniej krajowej.

Szacuje się, że rocznie na wypłaty dla kapelanów szpitale wydają aż 60 mln zł.
media

Zawsze myślałem, że niesienie pociechy duchowej w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia chorego to misyjna rola kapłana – powołanie. Okazyje się, że to powołanie ma swoją wymierną cenę.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz