Patologiczna miłość komisarza Fransa Timmermansa do Polski.

Nigdy nie opuszczę narodu polskiego w jego walce o demokrację, wolność i praworządność – zapewnił holenderski eurokomisarz Frans Timmermans.


I w tym momencie uzyskałem pewność – politycy powinni być poddawani regularnym badaniom psychiatrycznym.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz