Marihuana szkodzi młodzieży bardziej niż alkohol. Potwierdzają to wyniki badań.

Zaburzenia pamięci, problemy z uczeniem się i przyswajaniem nowych informacji oraz podejmowaniem decyzji – według kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu Montrealskiego konsekwencje palenia konopi indyjskich przez młodzież mogą mieć gorszy wpływ na zdolności poznawcze niż skutki picia alkoholu.  Jak to możliwe?

Choć marihuana może pomagać wielu dorosłym pacjentom w uśmierzaniu bólu podczas wielu poważnych chorób, to jednak jej działanie na umysły zdrowych, niepełnoletnich ludzi wcale nie musi być korzystne. Co więcej, długotrwałe zażywanie tej używki przez nastolatków wbrew pozorom może być bardziej szkodliwe niż picie przez nich alkoholu.

Dotąd sądzono, że wysokoprocentowe trunki są dla młodych ludzi najbardziej niebezpieczne – głównie ze względu na to, że bardzo szybko uzależniają i w przeciwieństwie do działającej rozluźniająco i uspokajająco marihuany mogą sprzyjać napadom agresji itp. Wyniki kilkuletnich badań prowadzonych przez Kanadyjczyków z Uniwersytetu Montrealskiego wskazują jednak, że mózg nastolatków dużo gorzej radzi sobie ze skutkami palenia marihuany niż z alkoholem – zwłaszcza jeśli chodzi o zdolności poznawcze.

Na łamach prestiżowego „American Journal of Psychiatry” naukowcy opublikowali wyniki badań ponad 3,8 tys. młodych ludzi z 31 szkół w Montrealu dotyczące skutków, jakie wywołało u nich palenie marihuany i picie alkoholu.

W ramach eksperymentu uczniowie w wieku 13 lat przez 4 kolejne lata byli zobowiązani do udzielania szczegółowych informacji na temat tych dwóch używek. Młodzieży zagwarantowano pełną anonimowość i zastrzeżono, że do udostępnianych przez nich danych nie będą mieć dostępu ani ich rodzice, ani nauczyciele – o ile nie dojdzie do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu niepełnoletnich. Zakwalifikowane do badań nastolatki przechodziły serię testów komputerowych określających ich zdolności poznawcze, pamięć krótkotrwałą, rozumienie percepcyjne itp.

Okazało się, że gorszy wpływ na mózg młodych ludzi miało wbrew pozorom palenie marihuany niż picie alkoholu. Co więcej, nawet u tych nastolatków, które zadeklarowały zaprzestanie palenia konopi indyjskich, nie udało się zaobserwować poprawy zdolności poznawczych.

Prof. Patricia Conrod, jedna z głównych autorek badania, nie kryje, że spodziewała się, że alkohol będzie miał wyraźnie gorszy wpływ na mózg młodzieży niż marihuana. Zwłaszcza, że aż 75 proc. uczestników badania przyznało się, że od czasu do czasu pije alkohol. Tylko 28 proc. zadeklarowało, że pali marihuanę. Wyniki badań potwierdziły jednak, że nastolatki palące konopie popełniały więcej błędów w testach kompetencji poznawczych – nawet w okresie abstynencji i całkowitego odstawienia marihuany. Problemy te nasilały się wraz ze wzrostem częstotliwości zażywania tej używki i w przeciwieństwie do alkoholu powtarzały się, nawet jeśli młodzi ludzie przestawali palić marihuanę.

Według prof. Patricii Conrod wyniki badań wskazują, że nastoletnia młodzież powinna maksymalnie odwlekać moment, w którym sięgnie po takie używki jak marihuana. – Ich mózgi wciąż się rozwijają, a konopie indyjskie mogą zakłócać ten proces – podkreśla ekspertka z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Montrealskiego.

W czerwcu do podobnych wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Pensylwania, których wyniki badań dotyczących skutków palenia marihuany przez młodzież opublikowano na łamach „JAMA Psychiatry”. Eksperymenty, w których wzięło udział ponad 2 tys. osób poniżej 26. roku życia, potwierdziły, że długotrwałe zażywanie marihuany przez młodych ludzi wprawdzie może prowadzić do zaburzeń koncentracji, problemów z pamięcią, przyswajaniem nowych informacji i podejmowaniem decyzji, ale… tylko w niewielkim stopniu. Na dodatek deficyty poznawcze ulegają poprawie po około 72-godzinnej abstynencji od marihuany.

Dopiero Kanadyjczykom za sprawą ostatnich badań po raz pierwszy udało się udowodnić, że w przypadku nastolatków marihuana może jednak trwale uszkadzać zdolności poznawcze. Na dodatek nawet po odstawieniu tej używki umysły niepełnoletnich nie są już w stanie powrócić do takiej sprawności, jaką mieli, zanim rozpoczęli systematycznie palić konopie indyjskie.

https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Marihuana-wplyw-na-zdrowie.-Nastolatkom-szkodzi-bardziej-niz-alkohol

Było do przewidzenia, że marihuana też ma swoją ciemną stronę. Używki muszą być szkodliwe inaczej życie byłoby zbyt piękne.

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Jeden komentarz do “Marihuana szkodzi młodzieży bardziej niż alkohol. Potwierdzają to wyniki badań.”

Dodaj komentarz