Starsze kobiety nie chcą trwać w związkach małżeńskich.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz częściej decydują się na rozwód małżeństwa z długim stażem. Decyzję o rozwodzie podejmują głównie kobiety.

W 2017 roku rozpadło się 17,5 tys. małżeństw z co najmniej 20-letnim stażem. To o ponad cztery proc. więcej niż rok wcześniej i prawie trzykrotnie więcej niż w 1990 roku.

Według dr Małgorzaty Sikorskiej z Uniwersytetu Warszawskiego wpływa na to m.in. większe przyzwolenie społeczne na rozwód u osób w każdym wieku.

„Osoby, które żyją w nieudanych małżeństwach, mają mniej hamulców, by trwać w nich w nieskończoność” – komentuje dr Sikorska.

Prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje również inną przyczynę. W jego opinii pary trwają wiele lat w nieudanych małżeństwach głównie przez wzgląd na dzieci, a rozstają się dopiero, gdy opuszczą one dom rodzinny. Jak zauważa, przyczyną rozwodów są też coraz częściej internetowe znajomości zawierane przez mężczyzn.

Prof. Wiktoria Wróblewska z SGH wskazała jako znaczące także wzrost średniej długości życia, a tym samym wydłużenie okresu sprawności fizycznej, które przyczyniają się do rozpoczynania nowych, pozamałżeńskich znajomości.

Wśród osób w starszym i średnim wieku niemal w dwóch przypadkach na trzy powództwo o rozwód wnoszą kobiety.

Ma to być spowodowane m.in. ich lepszą sytuacją ekonomiczną.
media

Wniosek z tego jest jeden – wprowadzić czasowość małżeństwa, 20 lat i związek z automatu traci ważność, lub można go przedłużyć na kolejne lata. Tak by było uczciwie w tej sytuacji. Czy mam szansę na pokojowego Nobla za to rozwiązanie?

Avatar photo

Autor: Ernesto Che GO

Myślę, że jestem, więc jestem. Tak myślę.

Dodaj komentarz